Alkusammutuskalusto

Alkusammutuskalusto
Pikapalopostit suositellaan tarkastettavan ja koestettavan vuosittain letkuliitosten ja vedentulon varmistamiseksi

Vuositarkastuksemme sisältää mm.

 • vedentulon varmistaminen
 • letkun silikonikäsittely
 • paineistuksen ja kunnon tarkastuksen
 • venttiilien ja suihkuputkien tarkastuksen
 • putkiston ja kannatusten sekä kehikon kunnon tarkastus
 • painemittarin tarkastuksen
 • opastemerkintöjen ja numerointien tarkastus
 • huoltotarra suoritetusta tarkastuksesta
 • kirjallinen huoltoerittely

Käsisammuttimien tarkastus

Käsisammuttimien toimintakuntoisuuteen tulee kiinnittää erityistä huomioita. Usein käsisammutin on ainut alkusammutusväline kiinteistössä. Käsisammuttimet tarkastetaan vuoden väliajoin, kun sammutin on alttiina kosteudelle, tärinälle tai lämpötilojen vaihtelulle. Kahden vuoden väliajoin tarkastetaan kuivissa tasalämpöisissä sisätiloissa olevat sammuttimet.

Käsisammuttimien tarkastuksessa tehdään mm. seuraavat tarkastukset:

 • painelaitesäädösten mukaisten merkintöjen tarkastus
 • laukaisulaitteen silmämääräinen tarkastus
 • sinetin ja / tai sokan silmämääräinen tarkastus
 • jauheen juoksevuuden varmistaminen
 • painemittarin tarkastus ja paineen mittaaminen
 • sammuttimien tarkistuspunnitus
 • letkun tarkastus
 • etiketin tarkastus ja uusiminen tarvittaessa
 • säiliön ulkopuolinen tarkastus
 • sammuttimen varustaminen täytetyllä tarkastuslipukkeella, kun sammutin on todettu toimintakuntoiseksi ja määräysten mukaiseksi.

Olemme Turvatekniikan keskuksen rekisteröimä käsisammuttimien huolto- ja tarkastustöihin oikeutettu liike, jolla on palveluksessaan käsisammuttimien huollon ja tarkastuksen vastuuhenkilöt:

Erno Ihaksinen
075 326 5637
040 940 1564
erno.ihaksinen@kauriala.fi

Niko Uimonen
050 304 9253
niko.uimonen@palontorjuntavaline.fi

Tutut ja turvalliset tarkastukset, jo vuodesta 1991

Ota yhteyttä!