Merkki- ja turvavalaistus

Merkki- ja turvavalaistus
Merkki- ja turvavalaistuksen tarkoitus on turvata ihmisten poistuminen rakennuksesta turvallisesti tulipalossa tai muussa onnettomuustilanteessa

Merkkivalaistus osoittaa poistumistiet ja se toimii yhtä aikaa normaalin valaistuksen kanssa, siitä riippumatta. Turvavalaistus valaisee tiloja normaalin valaistuksen häiriötilanteissa.

Järjestelmien toimintakunnossa pysyminen on varmistettava säännöllisellä kunnossapidolla ja järjestelmille on laadittava kunnossapito-ohjelma, josta selviää tarvittavat toimenpiteet ja vastuuhenkilöt. Laitteistonhoitajan tulee testata laitteiston toimivuus vähintään neljä kertaa vuodessa. Suoritetuista tarkastuksista, huolloista ja kokeiluista sekä toimintahäiriöistä tulee pitää päiväkirjaa.

Vuosihuollossa tarkastetaan mm.

  • päiväkirjamerkinnät
  • laitteiston yleiskunto
  • poistumisopasteiden näkyvyys
  • kaapeloinnit ja sulakkeet
  • valaisimien ja opasteiden tarkastus
  • akkujen kunto ja tarvittaessa vaihto
  • virrankulutus

Pidä poistumisteiden merkki- ja turvavalaistukset kunnossa

Ota meihin yhteyttä!