Paloilmoitinjärjestelmät

Paloilmoitinjärjestelmät
Huolla paloilmoitinjärjestelmä huoltoliikkeessä, niin takaat sen toimintavarmuuden
Automaattinen paloilmoitinjärjestelmä on sen toimintavarmuuden ylläpitämiseksi suositeltavaa huoltaa huoltoliikkeen toimesta vuosittain, järjestelmätoimittajan ohjeiden mukaisesti.

Monipuoliset vuosihuollot

Järjestelmän vuosihuollon yhteydessä suoritetaan mm. seuraavat toimenpiteet järjestelmästä riippuen:
 • järjestelmän päivittäminen ajan tasalle
 • keskuksen toimintojen ja ohjausten koestus
 • akkujen kunnon tarkastus ja tarvittaessa vaihto
 • kaikkien palopainikkeiden ja palokellojen testaus
 • paloilmaisimien koestus (vähintään 3-4 ilmaisinta / paloryhmä)
 • likaisten ilmaisimien vaihto vaihtoilmaisinperiaatteella
 • liekki-ilmaisimien testaus
 • yhteyskokeilu aluehälytyskeskukseen
 • ohjaukset
 • kunnossapito-ohjelman tarkastus ja päivitys
 • paikantamiskaavioiden tarkastus

Paloilmoittimen haltija vastaa siitä, että paloilmoittimelle on olemassa kunnossapito-ohjelma ja että huolto- ja korjaustoiminta on järjestetty laitekohtaisen huolto-ohjeen mukaisesti. Laitteistolle tulee olla laadittuna kunnossapito-ohjelma sekä nimetty laitteiston hoitajat, jotka suorittavat laitteistojen kuukausikokeilut ja pitävät kokeiluista hoitopäiväkirjaa.

Muista myös määräaikaistarkastus

Vuosihuollon lisäksi laitteistot on määräaikaistarkastettava TUKES:in valtuuttaman tarkastusliikkeen toimesta kolmen vuoden välein. Voimme huolehtia puolestasi määräaikaistarkastusten tilaamisen kiinteistöön.

Monipuoliset vuosihuollot ja määräaikaistarkastukset

Kysy lisää palveluistamme!