Sprinklerilaitteistot

Sprinklerilaitteistot
Meiltä sammutuslaitteistojen huollot ja kunnossapidot

Automaattinen sammutuslaitteisto on järjestelmä, joka havaitsee automaattisesti palon tai laitteistovian, välittää tiedon eteenpäin ja aloittaa palon sammuttamisen. Automaattisia sammutuslaitteistoja ovat esim. sprinkleri- ja vaahtosammutuslaitteistot sekä vesisumujärjestelmät.

Huoltoihin tarvitaan oikea ammattitaito ja asianmukainen kunnossapito-ohjelma

Laitteistolle tulee olla laadittuna kunnossapito-ohjelma sekä nimetty laitteiston hoitaja ja varahoitaja. Kunnossapito-ohjelmasta tulee löytyä ohjeet mm. toimintahäiriöiden sekä laitteiston laukeamisen varalta. Tehdyistä huolto- ja kunnossapitotöistä, kuukausikokeiluista sekä havaituista vioista ja puutteista on pidettävä kunnossapitopäiväkirjaa, joka on pyydettäessä esitettävä pelastusviranomaiselle tai tarkastuslaitoksen tarkastajalle.

Kunnossapitotöitä tekevien henkilöiden ja yritysten tulee olla ammattitaitoisia ja heillä tulee olla riittävät tiedot järjestelmien toiminnasta. Laajennus-, muutos- ja korjaustöitä voivat suorittaa ainoastaan Turvatekniikan keskuksen hyväksymät asennusliikkeet.

Laitteistot on määräaikaistarkastettava TUKES:in valtuuttaman tarkastusliikkeen toimesta kahden vuoden välein. Voimme huolehtia puolestasi määräaikaistarkastusten tilaamisen kiinteistöön.

Huoltotoimepiteet

Sprinklerisammutusjärjestelmän vuosihuollossa suoritetaan mm.
 • hälytysventtiilien koelaukaisu ja uudelleenviritys
 • venttiilin avaus ja puhdistus
 • kiven tai mudanerottimen puhdistus
 • vesiturbiinikellon sisäpuolinen huolto
 • sprinklerisuuttimien tarkastus
 • vesijohdon virtauspaineen mittaus
 • sulkuventtiilien tiiveys
 • mikrokytkimien tarkastus
 • putkiverkoston yleiskunnon tarkastus
 • venttiilien toiminnan tarkastus
 • pumppujen koekäyttö
 • virtauskytkimien tarkastus
 • rajakytkimien testaus
 • akkujen kunnon tarkastus
 • kunnossapito-ohjelman tarkastus /päivitys
 • varaosien ja varasuuttimien tarkastus
 • kaavioiden tarkastus

Monipuoliset vuosihuollot ja määräaikaistarkastukset

Kysy lisää palveluistamme!