Savunpoistolaitteistot

Savunpoistolaitteistot
Savunpoistolaitteistojen huoltotyöt 20 vuoden kokemuksella

Savunpoistojärjestelmien tarkoitus on ohjata tulipalossa muodostuva savu ja lämpö ulos niin, että ihmisten poistuminen raken­nuksesta ei vaarannu, sekä helpottaa pelastushen­kilökunnan toimintaa.

Savunpoistojärjestelmät ja -laitteet tulee tarkastaa ja huoltaa kokonaisuudessaan asiantuntevan savunpoisto­laitteisiin erikoistuneen huoltoliikkeen toimesta, vähintään kerran vuodessa. Lisäksi laitteistolle tulee olla nimettynä laitteistonhoitaja sekä varahoitaja. Tehdyistä huolto- ja kunnossa­pitotöistä, toiminnan testauksista sekä havaituista vioista ja puutteista on pidettävä kunnossapitopäiväkirjaa, joka on pyydettäessä esitettävä pelastus­viranomaiselle. Savunpoisto­laitteistolle tulee olla laadittuna myös kunnossapito-ohjelma, josta löytyvät toimintaohjeet mm. toimintahäiriöiden sekä laitteiston laukeamisen varalta.

Palontorjuntaväline Markku Kauriala Oy on jo 20 vuoden ajan ollut Suomessa savunpoistolaitteistojen huoltotöiden edelläkävijä, oli kyseessä sitten yksittäinen porraskäytävän savunpoistoluukku tai laaja savunpoistojärjestelmäkokonaisuus.

Solmi kanssamme näppärä vuosihuoltosopimus

Savunpoistojärjestelmien vuosihuolto sisältää laitteistotyypistä riippuen mm.
 • ohjauskeskuksen toimintojen testauksen
 • varavirta-akkujen kunnon tarkastuksen
 • mahdollisten ulkopuolisten ohjausten testauksen
 • sijoitus- ja toimintakaavion tarkastuksen
 • ilmaisimien, painikkeiden ja merkinantolaitteiden koestuksen
 • savunpoistoluukkujen / -ikkunoiden kunnon tarkastuksen
 • koelaukaisu ja järjestelmän uudelleenvirityksen
 • lukaisumekanismin toimintaherkkyyden testauksen
 • korvausilmajärjestelyjen tarkastuksen
 • ajajalaitteiden kunnon tarkastuksen
 • johtoliitoksien tarkastuksen
 • savunpoistopuhaltimien koekäytön

Monipuoliset vuosihuollot ja määräaikaistarkastukset

Kysy lisää palveluistamme!