Katso tarkemmat yhteystiedot »

Yhteystiedot

Palontorjuntaväline Markku Kauriala Oy


Radiomiehenkatu 3 B
20320 TURKU

Laskutus

075 326 5660

Y-Tunnus: 0842580-4

Laskutusosoite:

Operaattori: Apix Messaging Oy / 003723327487

Verkkolaskuosoite: 003708425804

Mikäli ette voi lähettää verkkolaskuja, pyydämme lähettämään paperiset laskut ostolaskujen skannauspalveluun osoitteeseen:

Palontorjuntaväline Markku Kauriala Oy (Apix skannauspalvelu)
PL 16112
00021 LASKUTUS

 

Keski-Suomen aluetoimisto

Virastotie 2, 41230 UURAINEN

Sähköpostit: etunimi.sukunimi@palontorjuntavaline.fi

Turun pääkonttori

Toimitusjohtaja, Juha Kauriala
075 326 5604
050 371 2067        juha.kauriala@kauriala.fi

Tarjoukset, myynti, markkinointi

Osastopäällikkö, Pertti Pajunen
075 326 5649
045 7750 5890
pertti.pajunen@palontorjuntavaline.fi

Markkinointipäällikkö, Marja Pajunen
075 326 5648
040 940 2410
marja.pajunen@palontorjuntavaline.fi

Työnjohtaja, Erno Ihaksinen
075 326 5637
040 940 1564
erno.ihaksinen@palontorjuntavaline.fi

Paloilmoitinteknikko

Paloilmoitinliikkeen vastuuhenkilö, 
Pasi Pekkanen
040 940 2259
pasi.pekkanen@palontorjuntavaline.fi

Huoltopäivystys

040 940 2638

Tietosuojaseloste

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) mukaan.

Rekisterinpitäjä

Palontorjuntaväline Markku Kauriala Oy
Y-tunnus: 0842580-4
Radiomiehenkatu 3B, 20230 Turku
075 326 5600
Tietosuojavastaava: Marja Pajunen

Henkilötietojen käyttötarkoitus ja peruste


Henkilötietoja ei kerätä erikseen vaan ainoastaan projekteihin liittyvät asiakas- ja henkilötiedot sekä työntekijätiedot tallennetaan järjestelmäämme.
Kotisivujen yhteydenottolomakkeen kautta tulevat yhteydenotot ja niiden yhteystiedot näkyvät kotisivujen rekisterissä, ja meille tulevissa sähköpostiviesteissä. Yhteydenottoviestin lähettämiseen kysymme lomakkeella nimen, puhelinnumeron ja sähköpostiosoitteen. Yhteydenottolomakkeen kautta tulevia tietoja ei kerätä erikseen eikä käytetä markkinointiin.
Henkilötietoja käytetään projektien ja asiakkaiden yhteydenpitoon, laskutukseen ja jälkimarkkinointiin. Tietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.


Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilörekisteriin merkittävät tiedot saadaan säännönmukaisesti rekisteröidyltä itseltään.


Käsiteltävät henkilötiedot

Nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, yritys ja yrityksen yhteystiedot.


Henkilötietojen luovuttaminen

Henkilötietoja ei luovuteta. Henkilötietoja ei siirretä EU:n ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa esimerkiksi viranomaisille lakiin perustuvan vaatimuksen perusteella.


Henkilötietojen suojaus

Henkilötietoja säilytetään teknisesti suojattuina. Fyysinen pääsy tietoihin on estetty lukitusten ja salasanojen avulla. Rekisteritietoja pääsevät käsittelemään ainoastaan rekisterinpitäjän nimeämät henkilöt.

Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään aktiivisena järjestelmässämme, mikäli hän edustaa asiakasyritystämme, ja yrityksen kanssa on toimintaa. Lisäksi henkilötietoja säilytetään lakisääteisen ajan, ja sen mitä kirjanpitolaki asiasta määrittelee.


Rekisteröidyn oikeudet

GDPR:n mukaan rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja Kaurialan rekistereihin on tallennettu. Tarkistuspyyntö tulee toimittaa kirjallisesti ja allekirjoitettuna Kaurialan toimistolle. Mikäli henkilön rekisteritiedoissa on epätarkkuuksia, virheellisyyksiä tai puutteellisuuksia, on rekisteröidyllä oikeus korjauttaa tiedot. Muutos- ja korjauspyynnöt tulee toimittaa kirjallisesti ja allekirjoitettuna postitse osoitteeseen Radiomiehenkatu 3B, 20230 Turku.

Kaurialan toimisto ei kerää erillistä henkilörekisteriä eikä lähetä joukkokirjeitä. Mikäli niin joskus tulevaisuudessa tulee tapahtumaan, on rekisteröidyllä oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käyttö ja vaatia tiedot poistettavaksi. Tämä koskee tietoja, joiden käsittely perustuu henkilön antamaan suostumukseen.

Oikeus tietojen poistamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää henkilötietojen poistamista, jos henkilötietoja ei tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne on kerätty tai tietoja on käsitelty lainvastaisesti.
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää henkilötietojen käsittelyn rajoittamista, jos rekisteröity kiistää henkilötietojensa paikkansapitävyyden, käsittely on lainvastaista tai jos rekisteröity tarvitsee rekisterissä pysymistä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat ja hänen itse toimittamansa henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus valittaa valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n tietosuoja-asetusta.

Yhteydenotot

Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä postitse osoitteeseen Radiomiehenkatu 3B, 20230 Turku.

Yhteydenottolomake

Huolto
Asennus
Suunnittelu- ja toteutus
Muu, mikä? Kerro Lisätietoja-kentässä
puhelimitse
sähköpostilla